Teeman esittely 2022

Vesi kirjallisuudessa ja toisissa taiteissa 15.–17.9.2022

Puhdas vesi on tulevaisuudellemme ja olemassaolollemme elintärkeää. Veden kulttuurilliset, historialliset ja sosiaaliset vaikutukset planeettamme hyvinvoinnille ovat kiistattomia. Ihminen on koko olemassaolonsa ajan käyttänyt vettä hyväkseen. Vettä pitkin on kuljetettu hyödykkeitä, vedestä on saatu energiaa, vesi on ollut ”vanhin voitehista”. Vettä on pidetty itsestäänselvyytenä, mutta nyt olemme uusien kysymyksen edessä. Miten pystymme pitämään planeettamme hengissä? Kasvit ja eläimet ovat syyttömiä tilanteeseen, jossa meidän on löydettävä uudet asenteet ja toimintatavat elämän säilymiselle. Opimmeko arvostamaan kohtuutta ja ”sinistä kultaamme” tuhansien järvien maassa ja globaalisti? Osaammeko arvostaa luonnon moninaisuutta, sen esteettisiä arvoja? Voimmeko todella sanoa: ”Samassa veneessä ollaan”? Näihin kysymyksiin etsimme vastauksia Joensuun kirjallisuustapahtumassa.

Perjantain osuudessa, Vesi kirjallisuudessa ja toisissa tieteissä, pohditaan veden kulttuurisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä ja annetaan tilaa luonnontieteiden näkökulmille vedestä ekosysteeminä. Puheenvuoroissa tartutaan niihin tapoihin, joilla kirjallisuus, taide ja kansanperinne ovat eri aikoina ja eri kulttuureissa kuvanneet ihmisen suhdetta veteen. Vesi näyttäytyy niin arkisena välttämättömyytenä, kaiken elämän alkuna kuin jatkuvasti olomuotonaan vaihtavana, pelottavana liminaalitilanakin. Päivän aikana pohditaan myös veden ajankohtaisia merkityksiä niin ympäristönsuojeluun, liikkuvuuden kuin taloudellisen ja sosiaalisen yhdenvertaisuudenkin näkökulmista.

Lauantain kaunokirjallisuuspäivässä kuullaan, miten vesi nähdään ja koetaan suomalaisten ja ulkomaalaisten kirjailijoiden proosassa ja runoudessa: veden merkitys elinvoiman, vapauden, puhtauden ja luovuuden antajana. Vesi symboliikan, mytologian ja rituaalien peruselementtinä. Vesi kaiken elämän alkuna ja juurena, unohtamatta puhtaan veden puuttumisen vaikutusta pakolaisuuteen, vallan keskittymiseen ja kohtuuden käsitteeseen.