« Takaisin historia-sivulle

Teeman esittely 2018

Eläin kirjallisuudessa ja toisissa taiteissa

Joensuun kirjallisuustapahtuma on avoin, keskusteleva yleisötilaisuus, jonka esiintyjiksi kutsutaan suomalaisia tunnettuja ja arvostettuja kirjailijoita sekä tutkijoita. Tapahtumaan liittyy myös oheisohjelmaa, kuten runokaraoke, jamit ja elokuva- tai teatteriesityksiä. Syksyn 2018 tapahtuma on järjestyksessä yhdeksästoista ja teemaksi on valittu ”Eläin”.

Teemasana eläin viittaa laajalti ihmisen luontosuhteeseen, erityisesti ihmisen ja eläimen monimutkaiseen suhteeseen. Kautta ihmiskunnan historian eläimillä ja eläinhahmoilla on ollut niin konkreettinen kuin symbolinen asemansa ihmisen kuvastossa (luola- ja kalliomaalaukset), kertomuksissa (mytologiat, kansansadut, nykykirjallisuus) ja arkitodellisuudessa (villieläimet, hyöty/tuotantoeläimet, lemmikit). Kulttuurinsa tuotteissa ihminen on yhtäältä jäljitellyt eläinmaailmaa käytössä olleilla välineillään ja teknologioillaan, toisaalta projisoinut omaa eläinmyyttään eläinfiguureihin, hakenut näin yhteyttä tai tehnyt eroa omaan animaalisuuteensa.

Viime aikoina ihmisen luontosuhteen monimutkaistuessa niin järkisyille perustuva kuin tunneperäinen suhde eläimiin on tullut kasvavassa määrin niin taiteilijoiden, kirjailijoiden kuin eri tieteiden edustajien mielenkiinnon kohteeksi. Sellaiset kysymykset nousevat yhä uudelleen esiin kuin Tunteeko eläin? Ajatteleeko eläin? Viestiikö eläin? tai Mikä on ihmisen oikeus kasvattaa eläviä luontokappaleita omaksi ravinnokseen? tai Mikä on ihmisen oikeus käyttää eläimiä työjuhtinaan, seuraeläiminään tai pukea puudelit balettihameeseen? Mitä suhteemme eläimiin ilmentää meistä ihmisistä eläimenä?